2018

Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları

Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Sonucu

Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Tescil İlanı

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili

Nazım İmar Planına itiraz Hakkında

Bağımsız Bölüm Satışı Hakkında

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında

Dava Sonucu Bildirimi Hakkında

Sermaye Artırımı

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu

Nazım İmar Planına itiraz Hakkında

Vergi Dairesine İletilen 2017.4 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu

Şirket Yönetim Kurulu’nun Kar Payı Dağıtım Önerisi

Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

2019

Esas Sözleşme

Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları

Kullanılmayan Yeni Paylar Hakkında

Sermaye Artırımının Tamamlanması

Esas Sözleşme Tadili

Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Sonucu

Esas Sözleşme Tadil Metni Onayı

Sermaye Artırımının Tescili

Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi

Esas Sözleşme

Dava ile ilgili gelişmeler

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili

Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili

Komiteler

Dava ile ilgili gelişmeler

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Dava ile ilgili gelişmeler

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında

SPK Onayına Sunulan İzahname

Dava ile ilgili gelişmeler

İzahname Onayı ve Yeni Pay Alma Haklarının Bildirimi

SPK Tarafından Onaylanan İzahname Bildirimi

Vergi Dairesine İletilen 2018 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Şirket Yönetim Kurulu’nun Kar Payı Dağıtım Önerisi

Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

2020

Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Sonucu

Koronavirüs Pandemisi (COVID-2019) Karşısında Alınan Tedbirler

Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili

Dava ile ilgili gelişmeler

Dava Açılması

Nazım İmar Planı Dava Süreci

Dava ile ilgili gelişmeler

Dava ile ilgili gelişmeler

İkinci el motosiklet alım satım faaliyeti

31.12.2019 Mali Tablo

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2019 – Yıllık Bildirim

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2019 – Yıllık Bildirim

Şirket Yönetim Kurulu’nun Kar Payı Dağıtım Önerisi

Şirket Genel Bilgi Formu

Nazım İmar Planı Dava Süreci

Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları

Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

2021

Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Sonucu

Dava ile ilgili gelişmeler

Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili

Uygulama İmar Planı Hakkında

Dava ile ilgili gelişmeler

Dava ile ilgili gelişmeler

Dava ile ilgili gelişmeler

Dava ile ilgili gelişmeler

Uygulama İmar Planı Hakkında

2022

Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Sonucu

Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili

Dava ile ilgili gelişmeler

Haber ve Söylentilere ilişkin açıklama

Maddi Duran Varlık Satışı

Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

Ayrılma Hakkı Kullanımı Hakkında

Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlan Metninin TTSG yayınlanması

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Aracı Kurumun Belirlenmesi

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi

Maddi Duran Varlık Satışı

Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi

Ayrılma Hakkı Sürecinin Tamamlanması

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri hakkında

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Şirket Yönetim Kurulu’nun Kar Payı Dağıtım Önerisi

Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları

Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

2023

Şirket Yönetim Kurulu’nun Kar Payı Dağıtımı Hakkında Önerisi

Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları

Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi

2022 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Sonucu

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi

Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi Hakkında

Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

Yönetim Kurulu Üye Atama, Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Adres Değişikliği Hakkında

Adres Değişikliği Hakkında

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ataması Hakkında

Yönetim Kurulu Üye Atama

Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili

Komitelerin Güncellenmesi

Atama

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Atanması Hakkında

Kurumsal Yönetim Komitesi Ataması

Kurumsal Yönetim Komitesi Ataması

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

 

  Milpa bugüne kadar elde edilen başarılarda yatırımcısına duyduğu sorumlu yaklaşım anlayışıyla, değerleri doğrultusunda faaliyetlerine devam eden Milpa, geçmişinden aldığı güç, güvenilir marka imajı ve yenilikçi bakış açısıyla daha uzun yıllar farklı faaliyet alanlarında varlık göstermeyi hedeflemektedir.

  Adres
  Telefon

  0(212) 286 30 52

  Email

  info@milpa.com.tr