Milpa

Menü

Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite
Metin Tanju Erkoç Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Gündüz Kösemen Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurumsal Yönetim Komitesi
Metin Tanju Erkoç Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Gündüz Kösemen Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Volkan Çiçek Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Gündüz Kösemen Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Metin Tanju Erkoç Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ahmet Toksoy Üye